Samen Sterk

Stad Leuven zocht en vond personen, verenigingen of organisaties die hun passie voor en kennis over stadslandbouw willen delen.   “Deze zogenaamde landbouwcoaches begeleiden en adviseren Leuvenaars en Leuvense verenigingen die een stadslandbouwproject willen starten of verder uitbreiden,” zegt schepen van landbouw Erik Vanderheiden.  

Omdat ook voor stadslandbouw ‘onbekend is onbemind’ geldt, krijgen de coaches een belangrijke sensibiliserende rol. Het zijn heuse ambassadeurs die iedereen over de mogelijkheden en voordelen  van alle aspecten van stadslandbouw informeren. Ze zullen regelmatig praktische demonstraties  houden en schieten ook scholen te hulp met voor drachten of stageplaatsen voor Leuvense  scholieren bij boeren.

Wil je beroep doen op een landbouwcaoch ?

Contacteer dan Anita Magits – Adviseur handelsactiviteiten

economie & handel

Professor  Van Overstraetenplein 1  – 3000 Leuven

T   +32 (0)16 27 23 75

anita.magits@leuven.be

Landbouwcoaches in Leuven

Vind een boer, expert of organisatie in je regio, en ga zelf aan de slag

 • Jan Aertsen (Vredeseilanden). Technisch tuinieren/netwerking bijen/coachen-begeesteren-lezingen-communicatie-beleid/coordinatie van een groep-ploeg-werk
 • Tessa Avermaete (KU Leuven). Korte keten, alternatieve voedselsystemen, voedingseconomie, educatie en gezonde voeding
 • Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Expertise stadslandbouw en stadsnabije landbouw in Leuven
 • Marleen Van Der Velden (Landelijke Gilden). Starten met een schooltuin, starten met een warme tuin. Teelttips voor geschikte planten, hulp bij tuinontwerp.
 • Pepijn De Snijder (kaasmakerij Karditsel). Faciliteren en Verbinden CSA, kaas maken
 • Julien Flamen. Wat betreft specialisatie in de landbouw was de jarenlange contacten met agenten in de landbouw. Als verantwoordelijke van de onderdelendiensten kwam ik veel in contact met deze agenten. Vooral op gebied van noden wat betreft tractoren Massey Ferguson,grasmachines Kubota en Ariens, Heftrucks Komatsu, graafmachines Liebherr en dumpers Wabco alsook wat betreft ploegen en inpakkers van het merk Kverneland. Door mijn talenkennis veel contacten met fabrikanten.
  Ook hadden wij regelmatig vergaderingen met landbouwagenten en open deuren om onze merken te promoten.
 • Wim Fobelets (VILT). Wegwijs maken van mensen in de wirwar van organisaties; brede netwerk; teelttechnische advies.
 • Bart Geeraerts. Ecologisch ontwerp; Duurzame technologie; Zinvol gebruik van natuurlijke grondstoffen en hulpmiddelen.
 • Johan Geleyns. Hoeveverkoop; Landschapsbeheer (beheersoverkomsten VLM); Niet-kerende grondbewerking (ploegloos boeren); Plaatsbezoek met advies op mijn akkerbouwbedrijf.
 • BoerenCompagnie cvba CSA; Groententeelt; Fruitteelt; Opkweek van plantgoed; samenwerking tussen partners; ziekten en plagen; teeltrotatie
 • Frans Meurrens. Begeleiden van telers (Specialist tuinbouw bij vroegere Ministerie van Landbouw/Departement Landbouw en Visserij)
 • Michael Moulaert. Beheer webshop, beheer logistiek; Transport, garantie koude keten; goede productkennis; schrijven van uniek marketingverhaal over duurzame voeding; netwerk boeren in Vlaanderen; stadstuinieren
 • Patrick PasgangProfessioneel bezig met het strategisch begeleiden van land- & tuinbouwers die actief (of startende) zijn in de multifunctionele landbouw. Met specialisatie : verkoop in de korte keten
 • PlattelandsklassenBrede expertise op het vlak van landbouweducatie
 • Paul Saelens. Hoeveverkoop, korte keten; Duurzaamheid op een gemengd traditioneel landbouwbedrijf eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek
 • ’t Waterbos. Akkerbouw, vleesvee-zoogkoeien, hoevewinkel, hoeveslagerij; aandacht voor natuur en milieu, beperken ecologische voetafdruk,…
 • Solange Tastenoye. Juridische problemen waarmee land- en tuinbouwers te maken hebben.
 • Jonas Vandendriessche. Bouwen van constructies en de technische eisen/eigenschappen daarrond als specialisatie aanreiken (zoals o.a. wateropslag, kippenhok, composttoilet, … ); sturen, motiveren en leiden van een groep mensen
 • Jeroen Watté. Boslandbouw, andere agro-ecologische technieken, van cruciaal belang voor een lokale voedselstrategie.
 • Axel Wauters. Landbouw- en Biotechnologie; milieu, kleinschalige land- en tuinbouw
 • Rom Wiels. Composteren, demo’s, lezingen,telen van nutsplanten in kuipen en bakken waarbij het gebruik van eigen compost centraal staat.