Educatieve projecten rond ‘Leuven Boert’

Onder de noemer Milieuzorg op School (MOS) zijn heel wat scholen aan het werk rond de thematiek van voedselproductie en meer duurzame consumptie. 80% van de lagere en secundaire scholen in Vlaanderen doen hier aan mee en sommige scholen gaan zelfs een groter engagement aan en kunnen zich MOS-scholen noemen. In Leuven zetten verschillende scholen zich zo extra in voor milieu en duurzaamheid. In Leuven wordt deze werking verder ondersteund door het project ‘klimaatscholen’ van de dienst duurzaam beleid van de stad Leuven.
Verder zijn er de schoolmoestuinen waarvoor subsidies worden gegeven. Meer info over de schoolmoestuinen vind je hier. Hieruit ontstonden de laatste jaren verschillende initiatieven met moestuinen op school.

Loopt op jouw school een leuk project? Laat het ons weten !

Oog voor Lekkers

Dat het eten van fruit, groenten en melk gezond is, hoef je niemand meer te vertellen. Iedereen weet het, maar ‘weten’ is nog niet gelijk aan ‘eten’!

Recent onderzoek toont aan dat er nog werk aan de winkel is. Kinderen eten o.a. te weinig fruit, groenten en drinken te weinig melk als tussendoortje of bij de maaltijd. Ze kiezen vaak de verkeerde tussendoortjes (bv. koekjes, chocolade, snoep en gesuikerde dranken). Zowel scholen, leerkrachten, als ouders hebben een voorbeeldfunctie bij het aanleren van gezonde voedingsgewoonten bij kinderen.

Daarom werd het initiatief Oog voor Lekkers genomen: een project rond groenten, fruit en/of melk op school. Het principe is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of drinken een glas melk als tussendoortje. De vaste fruit-/groentedag en/of melkdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding in de les en op school (in het kader van het gezondheidsbeleid).

De Vlaamse overheid wil de krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning.

Meer info