Leuven Boert Blog2017-08-24T08:36:30+01:00

Boeren in de stad: realiteit of utopie?

Doen de steden binnenkort aan voedselproductie zonder boeren? Een blik op lokale voedselstrategieën dichtbij huis toont aan dat deze de échte boer niet buiten spel zetten, maar dat het net een stap is om de kloof tussen boer en stedeling te dichten. De Leuvense voedselstrategie is alvast een mooi voorbeeld van hoe lokale voedselstrategieën vorm kunnen krijgen. Je leest er meer over in een artikel van Tessa Avermaete (KU Leuven) in Landbouwleven.

By |juli 30th, 2019|Categories: Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Boeren in de stad: realiteit of utopie?

Leuven Boert 2019

Boerenmarkt LEUVEN BOERT! Stadslandbouw voor iedereen Mgr. Ladeuzeplein – zaterdag 15 juni 2019 van 12.00 tot 17.00 uur Proef, leer en beleef de diverse facetten van stadslandbouw in en rond Leuven De stad Leuven organiseert onder het motto ‘Leuven Boert’ op 15 juni op het Ladeuzeplein voor de derde keer een info- en verkoopmarkt waar de korte-keten-landbouw uit de regio een platform krijgt. Het is één van de initiatieven die Leuven neemt om stadslandbouw te promoten want dat past in het streven van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te worden Leuven Boert verwelkomt dit jaar 33 standhouders. Standhouder Product Aardappelen Johan Geleyns Aardappelen B&B Bertemnatuur Voeding Bakkerij Vanvuchelen Speculaas Boerenbond Infostand Brasserie Improvisio Musa lova likeuren, hybride hamburgers Brouwerij Broeder Jacob Bier Buurderij Voeding + info CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) Educatieve stand (geschiedenis van de tractor) Chardonnay Meerdael Chardonnay Meerdael De Ster Mosterdmakerij Mosterd De Wijnpers, Provincie Vlaams-Brabant Voeding, planten Fruitbedrijf Jan en Patrick Van der Velpen Appelen en peren Hageling wijnbouw Wijnen Heideveldhoeve Groenten Het Geel Genot Advocaat Het nijswolkje Zuivel Het Slakkenhof Bourgondische wijngaardslakken in lookboter Hoeve de Peinwinning Zelfgemaakt ijs Hoeve Ten Halve Aardappelen, rundsvlees Karine Gentens Asperges Kartuis Allerlei: bier, kaas, confituur, koekjes, paté,… Koffie ROM Koffie Stad Leuven, milieudienst Info over composteren, tuin, blote voetenpad Naduah Pannenkoeken, gebak en koekjes Old and wICE Hoeveijs Provincie Vlaams-Brabant, landbouw Infostand (o.a. over landbouw, bodem) Ritchie Limonade, cola t' Zwerfkat Infostand Vishandel Wauters Vis VZW Velt vzw ecologische tuin en keuken Wijnkasteel Haksberg Witte, rode en rosewijnen Zoete Potjes Confituur, granola, siroop Zuger Suikervrije wafels

By |maart 25th, 2019|Categories: Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Leuven Boert 2019

Voordracht 21 juni

DONDERDAG 21 JUNI  :  VOORDRACHT DUURZAAM CONSUMEREN, ELKE EURO IS EEN STEM !!! Kom leren hoe jij, als consument, de wereld mee vorm kan geven. Voedselschandalen, klimaatopwarming, milieuvervuiling, biodiversiteitsverlies, ongezonde voeding,... Je kan de krant niet openen of je leest hoe slecht het met onze landbouw en voeding gesteld is. Maar wat kan je dan nog eten? Hoe kan je als consument het verschil maken voor een betere landbouw, en hoe ziet die er dan uit? Welke initiatieven bestaan er in jouw buurt? Wanneer ?  21 juni - 19u30 Waar ? Brabants Radiomuseum (Herpendaalstraat 13a, Haasrode) Gratis toegang Programma 19:30: hoe zijn we in dit landbouwsysteem terecht gekomen, en waarom is het zo moeilijk om dat te veranderen? 20:10: 't Legumenhofke: voorbeeld van een bedrijf dat het anders doet 20:30: Kennismaking met bedrijven uit onze streek: waar kan ik terecht voor brood, zuivel, fruit, bloemen, pasta, aardappelen, ...? 21:15: vragen en antwoorden bij een drankje

By |juni 20th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Dé Leuvense Voedselstrategie

Hoe verduurzamen we ons landbouw- en voedingssysteem in een stad met de ambitie om klimaatneutraal te worden? Met die vraag zijn we bijna een jaar geleden een boeiend traject gestart met een brede groep belanghebbenden, met als doel om samen een lokale voedselstrategie voor Leuven te schrijven. Vandaag is het traject afgerond, en stelden we de Leuvense Voedselstrategie voor, en dit onder brede belangstelling. Leuven is klaar voor actie ! klik hier voor de volledige Voedselstrategie

By |juni 7th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Gezocht: leden voedsel- en landbouwadviesraad

Gezocht: leden voedsel- en landbouwadviesraad De stad Leuven telt verschillende adviesraden over diverse thema’s zoals cultuur, toegankelijkheid, milieu, jongeren … De adviesraden adviseren zowel het college van burgemeester en schepenen als de gemeenteraad.  De stad ging vorige maand over tot de oprichting van een ‘voedsel- en landbouwadviesraad’, afgekort VLAR-Leuven.  Taken adviesraad De adviesraad heeft als opdracht: het stadsbestuur te adviseren inzake de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw; het stadsbestuur te adviseren inzake de uitvoering van het landbouw- en voedselbeleid; te fungeren als klankbord voor projecten inzake voedsel en landbouw; een ambassadeursrol te vervullen; de stad Leuven te ondersteunen bij de verdere uitwerking, uitvoering en evaluatie van de voedselstrategie voor Leuven en tevens de coherentie van deze voedselstrategie met de andere beleidsdomeinen te bewaken; de stad Leuven te ondersteunen in het vergroten van het draagvlak rond de voedselstrategie voor Leuven. De adviesraad kan adviseren op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur. Het advies wordt schriftelijk gegeven. Het uitgebrachte advies is steeds louter adviserend en dus niet-bindend. Samenstelling De adviesraad VLAR-Leuven zal bestaan uit 25 stemgerechtigde leden, aangevuld met een aantal niet-stemgerechtigde leden. De leden worden aangesteld door de gemeenteraad. De stemgerechtigde leden dienen een affiniteit te hebben met de domeinen landbouw en/of voedsel in de regio Leuven. De stemgerechtigde leden moeten bereid zijn om actief mee te werken aan de realisatie van bovenvermelde doelstellingen. De stemgerechtigde leden treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarvan ze deel uitmaken van de bestuursorganen, of waartoe ze behoren als werknemer of vrijwilliger, maar wel vanuit hun deskundigheid op het vlak van voedsel en/of landbouw. Kandidaten De deskundigheid zal worden beoordeeld aan de hand van relevante diploma’s, relevante praktijkkennis en ervaring én kennis van de regio Leuven, en aan de hand van een uitgeschreven motivatie door de kandidaten. Stemgerechtigde leden (maximum 25 en volgens de van toepassing zijnde decretale bepalingen) zijn deskundigen, experts, vertegenwoordigers uit de volgende groepen: lokale voedselproducenten uit verschillende vormen van stadslandbouw nationaal erkende landbouw- en voedselorganisaties kennisinstellingen en expertisecentra horeca, catering, distributie, retail, voedselverwerking onderwijs en vorming rond voedsel en landbouw educatieve en sensibiliseringsorganisaties rond voedsel en landbouw organisaties gericht op sociaal kwetsbare groepen provinciale overheid bovenlokale organisaties met aanbod rond voedselstrategie organisaties gespecialiseerd in innoverende voedsel- en landbouwprojecten organisaties gespecialiseerd in gezondheid consumentenorganisaties overige middenveldorganisaties Bovenstaande organisaties kunnen een kandidaat voordragen, indien ze in Leuven gevestigd zijn. Niet-stemgerechtigde leden: bevoegde schepenen adviseurs voedsel en landbouw één ambtenaar afdeling Economie en Handel één ambtenaar AGSL vertrouwd met OCMW-landbouwgronden één ambtenaar afdeling Groenbeheer één ambtenaar Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid één ambtenaar Directie Samenleving Aan het lidmaatschap komt een einde door: ontslag op eigen verzoek ontslag uit de afvaardigende organisatie of vereniging intrekking van de opdracht door de afvaardigende vereniging of organisatie het opnemen van een onverenigbare functie het niet meer voldoen aan de gestelde criteria overlijden of rechtsonbekwaamheid Het betreffende lid kan vervangen worden en dit binnen de 3 maanden. De leden van de adviesraad worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van  zes jaar. Werking en

By |mei 16th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments

Lancering Leuvense Voedselstrategie

Uitnodiging Lancering Leuvense Voedselstrategie - Donderdag 7 juni 17u Beste supporter van de Leuvense voedselstrategie, Hoe verduurzamen we ons landbouw- en voedingssysteem in een stad met de ambitie om klimaatneutraal te worden? Met die vraag zijn we een half jaar geleden een boeiend traject gestart met een brede groep belanghebbenden, met als doel om samen een lokale voedselstrategie voor Leuven te schrijven. Vandaag is het traject afgerond. Op donderdag 7 juni stellen we deze Leuvense voedselstrategie graag aan jullie voor en werpen we met enkele oplossingsactoren een blik vooruit. Als afsluiter klinken we op een geslaagd traject en een rijke voedselstrategie voor Leuven. Zien we je daar? Schrijf je hier in tegen uiterlijk woensdag 30 mei. Praktisch Datum en tijd Donderdag 7 juni 2018, 17u -19u Programma 17u: Voorstelling Leuvense lokale voedselstrategie 17u30: Panelgesprek 18u: Receptie Locatie De Maekerij, Mechelsestraat 56, Leuven Wie nodigt uit? Deze uitnodiging vertrekt vanuit de stuurgroep Lokale Voedselstrategie voor Leuven: Tessa Avermaete (KU Leuven), Erik Béatse (Riso Vlaams-Brabant), Heidi Du Laing (stad Leuven), Nick Francois (Boerenbond), Johan Geleyns (Landbouwer/Boerenbond), Brecht Goussey (CSA-boer), Michèle Jacobs (Leuven 2030 vzw), Anita Magits (stad Leuven), Evert Thys (stad Leuven) en Hilde Van Rillaer (stad Leuven). In samenwerking met Gert Engelen (Rikolto – Vredeseilanden) en Stef Steyaert (Levuur).

By |mei 9th, 2018|Categories: Uncategorized|0 Comments