Maandag 26 maart om 20 in de Schapenstraat 34, Leuven.

Continu horen we in het nieuws dat we minder vlees zouden moeten eten. Vegetarisch of zelfs veganistisch eten lijkt zo een noodzaak om de impact op het milieu te beperken.

Tijdens dit debat stellen we ons de vraag of er plaats is voor veeteelt in een landbouw die steeds duurzamer moet worden. Bestaat er zoiets als duurzame landbouw of kan veeteelt nooit duurzaam zijn op industriële schaal? Hoe moet het verder met de veeteelt in Vlaanderen? West-Vlaanderen telt meer varkens dan mensen, veeteelt wegdenken uit Vlaanderen is dus zeer moeilijk.

Vicerector W&T en duurzaamheid Gerard Govers zal een inleiding geven en ons de nodige cijfers en feiten voorschotelen over de impact van veeteelt op het milieu.

Aan het debat zullen deelnemen:
– Guy Vandepoel – lid hoofdbestuur Boerenbond
– Professor Jan Paeshuyse – afdeling mens en dier
– Laurens De Meyer – beleidsmedewerker voeding en landbouw bij Bond Beter Leefmilieu
– Medewerker van cel landbouw – ministerie van landbouw Schauvliege.

Het debat zal worden gemodereerd door Nora Sleiderink, hoofdredacteur van Veto.